Search This Blog

Indian Polity

अनु नं पुस्तकाचे /नोट्स चे नाव लेखक / प्रकाशक डाउनलोड  लिंक
१. भारतीय संविधानाची वैशिष्टे व विधिमंडळ कामकाज डॉ अनंत कळसे
प्रधान सचिव - महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय
https://drive.google.com/file/d/1LhXeACZdCLsM023u4Oc5Y59eUxSl9N6U/view?usp=sharing

२. संसदीय विशेषाधिकार डॉ अनंत कळसे
प्रधान सचिव - महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय
https://drive.google.com/file/d/1SHWo_-Ynzh-EEsSeJgrYJpBhV-NQqnqI/view?usp=sharing

३. विधानसभा नियममहाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय
https://drive.google.com/file/d/1DUUMQ1lYwDV9l6PO0ZxmBAn6YZggsSK3/view?usp=sharing
४. विधानपरिषद नियममहाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय
https://drive.google.com/file/d/1Zfwxqn5piTokPl_N3keww3oo8JHzoFiJ/view?usp=sharing

आणखी काही नोट्स / पुस्तके अपलोड करणे सुरु आहे ...


आपल्या नोट्स या ठिकाणी अपलोड करण्यासाठी संपर्क करा ....
Telegram : admin_spardhavahini
Email : spardhavahini@gmail.com 

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी