Search This Blog

Modern History of Maharashtra

अनु नं पुस्तकाचे /नोट्स चे नाव लेखक / प्रकाशक डाउनलोड  लिंक
१. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा स्वातंत्र्यलढा डॉ सुमन वैद्य , डॉ शांता कोठेकर
महा राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई
https://drive.google.com/file/d/1LhXeACZdCLsM023u4Oc5Y59eUxSl9N6U/view?usp=sharing

२. महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य लढे डॉ वि गो खोबरेकर
महा राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई
https://drive.google.com/file/d/1SHWo_-Ynzh-EEsSeJgrYJpBhV-NQqnqI/view?usp=sharing

३. महाराष्ट्राचे शिल्पकार नाना पाटीलभारत पाटणकर
महा राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई
https://drive.google.com/file/d/1DUUMQ1lYwDV9l6PO0ZxmBAn6YZggsSK3/view?usp=sharing

४. पंडिता रमाबाई यांचा इंग्लंडचा प्रवासपंडिता रमाबाई
महा राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई

https://drive.google.com/file/d/1Zfwxqn5piTokPl_N3keww3oo8JHzoFiJ/view?usp=sharing

काही महत्वाचे घटक : 

  • समाजसुधारक 

१) महात्मा फुले
 २) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

आणखी काही नोट्स / पुस्तके अपलोड करणे सुरु आहे ...


आपल्या नोट्स या ठिकाणी अपलोड करण्यासाठी संपर्क करा ....
Telegram : admin_spardhavahini
Email : spardhavahini@gmail.com 

1 comments:

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी