Search This Blog

Tuesday, 10 July 2018

Gr B/Gr C Mains Paper 1 Test Series

विद्यार्थ्यांना जाहीर निवेदन ..............

गेले पंधरा दिवस आपण Daily Quiz हा उपक्रम यशस्वीरीत्या आयोजित करत आहोत, या उपक्रमाविषयी आम्हाला खूप चांगल्या प्रतिक्रिया मिळत आहेत. महाराष्ट्रातील अतिशय छोट्या छोट्या शहरांतून, गावांतून विद्यार्थी या उपक्रमामुळे आमच्याशी जोडले गेले आहेत.

अनेक विद्यार्थी अशीच 100 मार्कांची Online Test Series सुरु करा असे सुचवत आहेत, त्या मागणीला अनुसरून आम्ही गट ब व गट क मुख्य परीक्षा पेपर 1 साठी Online Test Series सुरु करण्याचा विचार करत आहोत.

-------------------------------------------------------------
या राज्यस्तरीय Online Test Series चे स्वरूप कसे असेल ?
-------------------------------------------------------------

  •  Mobile वरून सहज सोडविता येईल अशी रचना.
  •  आयोगाच्या धर्तीवर प्रश्नांचे स्वरूप.
  •  टेस्ट सबमिट केल्याबरोबर Score मिळेल. त्याचबरोबर तुमच्या Mail ID वर तुमची प्रश्नपत्रिका (तुमच्या उत्तरासह व विश्लेषनासह ) लगेच मिळेल. 
  •  दुसऱ्या दिवशी प्रत्येक प्रश्नाचे सखोल विश्लेषण असणारी PDF दिली जाईल.
  •  दुसऱ्या दिवशी Rankwise Result दिला जाईल  (जेणेकरून प्रत्येकाला कळेल आपण इतरांच्या तुलनेत कोठे आहोत.)   


100 मार्क्स असणाऱ्या साधारण 5 Tests यामध्ये असतील व साधारणतः 100 रु एवढे शुल्क असेल.
(Tests ची संख्या व Fees आणखी निश्चित केलेली नाही ते आपल्या सर्वांच्या response नुसार कमी अधिक होऊ शकते)

-------------------------------------------------------------
ज्यांना या राज्यस्तरीय Online Test Series सहभागी होण्याची इच्छा आहे ते खालील लिंक वर जाऊन Registration करू शकता.
केवळ माहिती भरावयाची आहे कोणतीही FEES आत्ताच भरायची नाही. जेणेकरून आम्हाला कळेल कि किती विद्यार्थी हा उपक्रम जॉईन करू इच्छितात .
-------------------------------------------------------------
Contact No  : 7397 868 968
Mail ID: spardhavahini@gmail.com
-------------------------------------------------------------
Registration Link :  https://goo.gl/forms/HwgbHaSExLA1sbEe2
-------------------------------------------------------------

0 comments:

Post a comment

आपले अभिप्राय आमच्या साठी नक्कीच महत्वाचे आहेत ....
टीम स्पर्धावाहिनी